Home Diễn đàn VF 5 Vận hành VF5 với chi phí 0 Đồng Trả lời cho: Vận hành VF5 với chi phí 0 Đồng

  • Vũ Thị Thuý Hằng Vũ Thị Thuý Hằng

    5 VF Points
    Khách Danh dự
    11/10/2023 lúc 10:16

    xe em cũng tiên phong và được thẻ sạc trụ 11kw như Bác, nhưng khi gặp lỗi ko sạc được bên vinfast báo update và cuối cùng ko xử dụng dc thẻ đó nữa