Home Diễn đàn Đánh giá xe Đây là lý do xe ôtô điện Vinfast không được thi sát hạch sa hình cấp bằng lái B2 Trả lời cho: Đây là lý do xe ôtô điện Vinfast không được thi sát hạch sa hình cấp bằng lái B2

  • Đông 168

    482 VF Points
    Thành viên
    14/10/2023 lúc 14:53

    Thật àh. Mình tưởng B1 là số tự động như xe điện chớ 😁😁😁