Home Diễn đàn Tâm sự Vinfast nên thay đổi cứu hộ đối với vá bánh xe. Trả lời cho: Vinfast nên thay đổi cứu hộ đối với vá bánh xe.

  • Tráng Đào Công

    75 VF Points
    Thành viên
    14/10/2023 lúc 15:31

    Đồng quan điểm, vì nếu xe bị hư lốp luôn thì ko nói, đằng này chỉ bị lủng và chỉ cần vá là xong, nhưng cách làm hiện nay là chỉ có cứu hộ về xưởng dịch vụ, nhiều lúc xưởng xa quá sẽ mất nhiều thời gian, nếu cứu hộ đến chỉ cần hỗ trợ vá xe xong là ok luôn