Home Diễn đàn Đánh giá xe MÁY N20 TRÊN LUX BỀN HƠN N20 CỦA BMW Trả lời cho: MÁY N20 TRÊN LUX BỀN HƠN N20 CỦA BMW

  • Nguyên Trương Tấn

    0 VF Points
    Thành viên
    15/10/2023 lúc 08:20

    Nhìn odo 188k khiếp thật. Nghĩ lại thì thấy hợp ký. Dòng xe hạng phổ thông chạy 10-20-30v thì thấy nhiều vì họ chạy dịch vụ. Còn xe gia đình, hạng C-D-E chạy 10-20-20v trong 3-5 năm thì ít thấy vì gia đình hiếm ai chạy nhiều như thế. Nên để ý xe nào chạy 10-20-30 trong 5 năm toàn là xe dịch vụ. Mình thấy ngước ngoài họ chạy BMW toàn hàng trăm nghìn km. 😅