Home Diễn đàn Mẹo sử dụng xe VF8 có thể đi được quãng đường thực tế 480-500km? Trả lời cho: VF8 có thể đi được quãng đường thực tế 480-500km?

  • Trường Sinh Nguyễn

    70 VF Points
    Thành viên
    15/10/2023 lúc 10:09

    cái hình chụp là đi mỗi ngày một khác nhau, em đang nói đến hiệu suất tối ưu của xe để đi được quãng đường tối đa, chứ ko thể lúc nào cũng như lúc nào được, đi phố khác đi đường trường mà