Home Diễn đàn Hỏi – Đáp 🚕 Tại sao dòng xe Lux lại không có cửa sổ trời? Trả lời cho: 🚕 Tại sao dòng xe Lux lại không có cửa sổ trời?

  • Phúc Hiệp Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    15/10/2023 lúc 10:10

    Cửa sổ trời là 1 option của xe ô tô nhưng không có mấy tác dụng vì điều kiện đường sá VN còn thấp, nắng bụi mưa ướt! Thêm nữa nếu có cửa số trời mà không có cảm biến mưa thì dễ có ngày quên đóng cửa sổ trời trong xe thành bể cá! Tôi đã từng đi 1 chiếc Tucson có cửa sổ trời, nhưng 5 năm chỉ mở một hai lần gì đó.