Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Cẩn thận khi dùng hỗ trợ lái khi kẹt xe. Trả lời cho: Cẩn thận khi dùng hỗ trợ lái khi kẹt xe.

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    15/10/2023 lúc 16:12

    Chắc chắn rồi. Nhất là 6h30 đến 7h30 nắng mắt trời chiếu xiên còn qua 9h mặt trời lên cao rada ít bị trực tiếp. Bài này chuẩn áh các bác 👌👌👌👌