Home Diễn đàn VF 8 Mất tiếng khi mở nhạc qua Apple Carplay trên VF8 bản 8.9.2 Trả lời cho: Mất tiếng khi mở nhạc qua Apple Carplay trên VF8 bản 8.9.2

  • Nhung Ngô Thị

    10 VF Points
    Thành viên
    15/10/2023 lúc 16:44

    bị kẹt audio output, cách đơn giản bằng cách cheat gọi ai đó hoặc 900, khi lên tiếng tổng đài thì tắt rồi chỉnh volumne lại, hoặc ngắt AA/AC rồi connect lại,