Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Vf8-9 miền nam. Ý tưởng nâng cấp hệ thống ADAS thông minh hơn. Trả lời cho: Vf8-9 miền nam. Ý tưởng nâng cấp hệ thống ADAS thông minh hơn.

  • Anh Nguyễn

    100 VF Points
    Thành viên
    15/10/2023 lúc 21:24

    thôi đi ông, lùm mía lúc ở nha trang vin wonder ngày về đi ăn trưa ông toàn táng 90 ngay cái đèo. adas nào chịu cho nổi