Home Diễn đàn VF 9 Vì sao VF "TẠM” dừng không phát triển và cung cấp ADAS nâng cao xe VF9 ở thị trường Việt Nam Trả lời cho: Vì sao VF "TẠM” dừng không phát triển và cung cấp ADAS nâng cao xe VF9 ở thị trường Việt Nam

  • Đông 168

    1 VF Point
    Thành viên VIP
    16/10/2023 lúc 19:47

    Tài khoản của mình, hiện không thể trả lời tin nhắn của các bạn. Chả hiểu vì sao hy vọng sẽ sớm được khắc phục 👌👌👌