Home Diễn đàn Tâm sự Bó phanh Trả lời cho: Bó phanh

  • Minh Bui

    5 VF Points
    Thành viên
    17/10/2023 lúc 06:44

    nguy hiểm quá Bác nhỉ, chúc Bác luôn an toàn và mạnh khoẻ, không sao là được rồi Bác.