Home Diễn đàn VF 5 VF5 báo lỗi đám mây đỏ Trả lời cho: VF5 báo lỗi đám mây đỏ

  • An Chu Văn

    25 VF Points
    Khách Danh dự
    17/10/2023 lúc 07:23

    vâng em cảm ơn bác, cơ mà e thấy cách 1 thì có cần thiết không ạ vì mình đang được dùng miễn phí esim mà cái này chỉ liên quan đến giám sát xe thông thường thôi. Theo em tìm hiểu gói cao cấp hơn dành cho các tính năng khác như bản đồ này nọ thôi ạ