Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Vấn nạn nổ lốp hoặc rách lốp ô tô trên đường Trả lời cho: Vấn nạn nổ lốp hoặc rách lốp ô tô trên đường

  • Tâm Mẫn Nguyễn Dương

    125 VF Points
    Thành viên
    18/10/2023 lúc 08:02

    rất phức tạp nha bạn. nếu bạn gặp vấn đề sẽ rõ. Cụ thể đó là các con đội, kích nâng trang bị theo xe hầu như không chịu nổi trọng tải của xe (VF9 2,8 tấn không tải) thì làm sao một mình bạn có thể xử lý sự cố ???? Rất nguy hiểm !