Home Diễn đàn Tin tức Thất kinh, ngỡ chi phí đắt đỏ bảo dưỡng lần đầu về xe điện vinfast VF8 Việt Nam #vinfast Trả lời cho: Thất kinh, ngỡ chi phí đắt đỏ bảo dưỡng lần đầu về xe điện vinfast VF8 Việt Nam #vinfast

  • Tự Lê

    25 VF Points
    Thành viên
    18/10/2023 lúc 10:44

    xe e34 của tôi đi dc 95,000km bao dưỡng hêt 1tr117k voi chi phi ma so với xe xăng thi la bao nhieu cac bac/