Home Diễn đàn Tin tức Thất kinh, ngỡ chi phí đắt đỏ bảo dưỡng lần đầu về xe điện vinfast VF8 Việt Nam #vinfast Trả lời cho: Thất kinh, ngỡ chi phí đắt đỏ bảo dưỡng lần đầu về xe điện vinfast VF8 Việt Nam #vinfast

  • Hoạt Phạm Hữu

    0 VF Points
    Thành viên
    18/10/2023 lúc 11:32

    Bác độ thêm mấy cái đinh vít vào vỏ xe đẹp phết!