Home Diễn đàn Đánh giá xe Kiểm tra thước lái và cập nhật PM 7.4 cho e34 Trả lời cho: Kiểm tra thước lái và cập nhật PM 7.4 cho e34

 • Hợp Hoàng Văn

  15 VF Points
  Thành viên
  18/10/2023 lúc 15:59

  Mình đã cập nhật 6.4 sáng nay, chạy về nhà hơn 7km sụt 2% pin, chưa đánh giá đc do chạy ít. Nhấp ga tăng tốc chậm hơn 1 chút và nhả ga củng giảm tốc chậm hơn 1 chút, nói chung mượt, mình đoán là vin đã lắng nghe người dùng, giảm khả năng tăng tốc(hoặc hiệu suất động cơ) để tăng quảng đường di chuyển. Đang sạc lại đầy pin và chạy thử đến gần hết sẽ đánh giá tiếp. Các lỗi vặt khác chưa gặp vì chưa chạy nhiều.

  • Trả lời này đã được chỉnh sửa 4 tháng, 2 tuần trước by  Hợp Hoàng Văn.