Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Update phần mềm VF e34 Trả lời cho: Update phần mềm VF e34

  • Tùng Võ Hoàng

    75 VF Points
    Thành viên
    18/10/2023 lúc 20:35

    Xe vfe34 luôn báo lỗi hỗ trợ đỗ xe, báo liên tục, kêu liên tục, qua showroom nam định mấy lần không khắc phục triệt để được cứ qua ngày hôm sau là lại hiện báo lỗi rất ức chế, anh em có cách nào khắc phục không ạ, hay có cách nào tắt luôn cái thông báo báo lỗi này đi được không ạ?