Home Diễn đàn VF 8 Nằm mơ thấy VF8 chuẩn bị được update lớn vào đầu tháng 11? Trả lời cho: Nằm mơ thấy VF8 chuẩn bị được update lớn vào đầu tháng 11?

  • Dũng Nguyễn Tiến

    35 VF Points
    Thành viên
    18/10/2023 lúc 22:55

    hệ thống treo sau sẽ không được khắc phục đâu bác ạ, tự mua phuộc + đệm lò xo là ổn không vde gì về bảo hành đâu a e thay nhiều lắm rồi