Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Lux SA bị rung vô lăng Trả lời cho: Lux SA bị rung vô lăng

  • PHƯỢNG Phượng

    50 VF Points
    Thành viên
    19/10/2023 lúc 02:18

    Cụ đã vá lốp lần gần đây nhất tại đâu?Vá xong họ ko cân bằng động cho cụ hở???Rung lắc vô lăng thì lưu ý xem gần đây có vá lốp và có cân bằng động lại ko nhé cụ?