Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Độ kính 2 lớp cho Fadil có được không? Trả lời cho: Độ kính 2 lớp cho Fadil có được không?

  • Phát Phan Tấn

    25 VF Points
    Thành viên
    20/10/2023 lúc 11:31

    dạ, em mua mấy tấm cách âm về dán, sau đó phủ thêm lớp cao su non 10mm, trên cùng là lớp mút trứng. Hốc bánh trước thì em có dán nỉ 1mm, phủ bông bên trong, hốc bánh sau không có lòng vè thì em chưa làm gì ạ.