Home Diễn đàn Tin tức Giật mình với chiếc ô tô có chi phí vận hành ngang xe máy! Trả lời cho: Giật mình với chiếc ô tô có chi phí vận hành ngang xe máy!

  • Anh Minh Trần

    0 VF Points
    Thành viên
    20/10/2023 lúc 12:05

    Nhà mình có con sh, bình thường mình không đếm km đâu nhưng 1 tuần chắc đi khoảng độ 120km thì đổ xăng hết khoảng 140k tiền xăng, ngang với ưu đãi này của vf6