Home Diễn đàn Tâm sự Vinfast luôn ưu tiên và quan tâm người dùng có nhu cầu thật Trả lời cho: Vinfast luôn ưu tiên và quan tâm người dùng có nhu cầu thật

  • Đức Anh Phạm

    0 VF Points
    Thành viên VIP
    20/10/2023 lúc 17:09

    Đúng rồi. Thật ra là những chính sách tránh đầu cơ và giữ giá cho xe cần phải được thắt chặt để bảo vệ người dùng