Home Diễn đàn Cộng đồng 1 tuổi! Cầm lái VF6 phát hiện 8 điểm lụm đứt VF8, còn bạn thì sao ? Trả lời cho: Cầm lái VF6 phát hiện 8 điểm lụm đứt VF8, còn bạn thì sao ?

  • Nguyễn Khắc Đại

    75 VF Points
    Thành viên
    20/10/2023 lúc 19:15

    Ngon mà cam 360 k bằng bất kì xe nào ngay cả vfe34 còn ngon hơn chứ so j với vf6. Mới chỉ ngon hơn là không ngất lịm thui.