Home Diễn đàn Cộng đồng 1 tuổi! Cầm lái VF6 phát hiện 8 điểm lụm đứt VF8, còn bạn thì sao ? Trả lời cho: Cầm lái VF6 phát hiện 8 điểm lụm đứt VF8, còn bạn thì sao ?

  • Nguyễn Khắc Đại

    75 VF Points
    Thành viên
    20/10/2023 lúc 21:38

    Đúng vậy, tôi đi bản plus up mãi đến bây giờ đã gần 1 năm mà chưa ổn định. Đến khi nào vinfast fix hết các lỗi phầm mềm, phần cứng như các bác trên diễn đàn thi nhau độ chế thì tôi mới tin nó thuộc phân khúc C.