Home Diễn đàn Tin tức Mấy hôm nay cộng đồng Vin xôn sao về việc Vinfast bán lại xe xăng, theo bạn Vin có nên sản xuất lại xe xăng hay không? Trả lời cho: Mấy hôm nay cộng đồng Vin xôn sao về việc Vinfast bán lại xe xăng, theo bạn Vin có nên sản xuất lại xe xăng hay không?

  • Mai Hoàng

    0 VF Points
    Thành viên
    21/10/2023 lúc 07:04

    Nên vì nhiều người vẫn thích VF nhưng chưa sẵn sàng mua xe điện thời điểm này