Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Xe vinfast sạc dưới hầm chung cư, cần chứng nhận đảm bảo PCCC cho sạc kèm xe (portable) của Vinfast từ cơ quan chức năng. Trả lời cho: Xe vinfast sạc dưới hầm chung cư, cần chứng nhận đảm bảo PCCC cho sạc kèm xe (portable) của Vinfast từ cơ quan chức năng.

  • Huy Quách

    100 VF Points
    Thành viên
    27/10/2023 lúc 17:35

    Này là do dân cư ở đó thiểu hiểu biết thôi. Họ ra công văn cấm sạc dưới hầm chứ không liên quan tới tiêu chuẩn PCCC. Bác mua nhà ở cùng với những người dân trí thấp thì phải chịu chung số phận.