Home Diễn đàn Cộng đồng 1 tuổi! Một cộng đồng, triệu cảm xúc. Vạn dặm trường, triệu niềm vui. Mừng sinh nhật cộng đồng Vinfast toàn cầu tròn 1 tuổi Trả lời cho: Một cộng đồng, triệu cảm xúc. Vạn dặm trường, triệu niềm vui. Mừng sinh nhật cộng đồng Vinfast toàn cầu tròn 1 tuổi

  • Minh Hồ Cảnh

    15 VF Points
    Thành viên
    27/10/2023 lúc 18:34

    Thành viên nòng cốt của hội xe điện đây rồi :)). Tiếp tục hoạt động để lan toả xe xanh tới mn a nhé