Home Diễn đàn Cộng đồng 1 tuổi! Một cộng đồng, triệu cảm xúc. Vạn dặm trường, triệu niềm vui. Mừng sinh nhật cộng đồng Vinfast toàn cầu tròn 1 tuổi Trả lời cho: Một cộng đồng, triệu cảm xúc. Vạn dặm trường, triệu niềm vui. Mừng sinh nhật cộng đồng Vinfast toàn cầu tròn 1 tuổi

  • Hồ Tấn Băng

    25 VF Points
    Thành viên
    27/10/2023 lúc 21:13

    Phải ở gần mọi người để đi đá bóng thì vui biết mấy. Love Vinfast #vf9