Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Về 1 số thay đổi trên xe VF9 Trả lời cho: Về 1 số thay đổi trên xe VF9

  • Duy TRẦN nhật

    25 VF Points
    Khách Danh dự
    28/10/2023 lúc 08:57

    nhưbg vấn đề không phải VF muốn cắt gì là cắt , luôn đẩy phần thiệt về phía người tiêu dùng .Tại sao cùng là người tiên phong mà những người trước lại có , nhận sau lại không mà lý do chưa nhận được xe là do VF chậm trễ