Home Diễn đàn VF 8 Nên chọn sạc di động 7kw nào cho xe VF8? Trả lời cho: Nên chọn sạc di động 7kw nào cho xe VF8?

 • Tuấn Nghĩa Đào

  25 VF Points
  Thành viên
  30/10/2023 lúc 23:51

  khuyên bác không nên dùng sạc nên thứ 3 nhé.
  người bán cứ bảo đạt đủ tiêu chuẩn các thứ các thứ nhưng đa số là nói mồm, giấy tờ chứng nhận thì không có. đến lúc cháy nổ thì mình mình chịu chứ bắt thêm hãng sạc chịu cùng khó lắm.