Home Diễn đàn VF 8 Xe VF8 bản eco loa trung tâm không có tin hiệu phát khi nghe nhạc. Đề nghị Vinfast cho cập Nhật. Trả lời cho: Xe VF8 bản eco loa trung tâm không có tin hiệu phát khi nghe nhạc. Đề nghị Vinfast cho cập Nhật.

  • HÙNG NGUYỄN ANH

    10 VF Points
    Thành viên
    31/10/2023 lúc 08:52

    Amply của bản ECO là loại stereo 2 đường tiếng. VÌ vậy, hệ thống này không có loa center và subwoodfer. Việc lắp thêm hay độ chế loa trung tâm chỉ để làm âm thanh trong xe phát ra lớn hơn nhưng lại làm giảm hiệu ứng stereo nên nghe không nét và hay đâu.