Home Diễn đàn VF 8 VF8 úp date 879.4 lái adas khi Mưa to Ngập sâu, rất ngầu 💞💞💞💞💞 Trả lời cho: VF8 úp date 879.4 lái adas khi Mưa to Ngập sâu, rất ngầu 💞💞💞💞💞

  • Hinh Nguyễn Đức

    250 VF Points
    Thành viên
    31/10/2023 lúc 10:06

    xe mình đã được thay cầu chì V5, hỏi bạn kỹ thuật thì thấy bảo dòng của cầu chì cũ lớn quá không cần thiết nên thay cầu chì nhỏ hơn để an toàn hơn