Home Diễn đàn VF 8 Sử dụng kích gầm xe Vinfast VF8 loại nào cho an toàn? Trả lời cho: Sử dụng kích gầm xe Vinfast VF8 loại nào cho an toàn?

  • Hùng Nguyễn

    50 VF Points
    Thành viên
    31/10/2023 lúc 17:24

    chữ A vào con ốc dưới gầm, còn kisama vào đứng cái hộp nhựa để kích. dùng thêm miếng đệm cao su chuyên dụng cho bmw nó vừa cái hốc đó