Home Diễn đàn VF 8 VF8 úp date 879.4 lái adas khi Mưa to Ngập sâu, rất ngầu 💞💞💞💞💞 Trả lời cho: VF8 úp date 879.4 lái adas khi Mưa to Ngập sâu, rất ngầu 💞💞💞💞💞

  • Hoàng Phong Nguyễn

    0 VF Points
    Thành viên
    31/10/2023 lúc 18:12

    có xử lý được gió điều hoà ko cụ, chứ e đi bật gió 2 thì nóng mà bật 3 thì lạnh. Hơi khó chịu cái này. bật gió 2 mà nhiệt độ 23 thì nóng, gió 3 thì 25 vẫn hơi lạnh 🙁