Home Diễn đàn Phong cách sống Pin VFe34 Trả lời cho: Pin VFe34

  • Thang Nguyen

    50 VF Points
    Thành viên
    31/10/2023 lúc 18:13

    Kể cả để tăng dung lượng pin mà cần thêm 1 khoản phí cũng có thêm sự lựa chọn cho khách hàng. Hy vọng nhà sx cân nhắc.