Home Diễn đàn VF 8 VF8 úp date 879.4 lái adas khi Mưa to Ngập sâu, rất ngầu 💞💞💞💞💞 Trả lời cho: VF8 úp date 879.4 lái adas khi Mưa to Ngập sâu, rất ngầu 💞💞💞💞💞

  • Đông 168

    741 VF Points
    Thành viên VIP
    31/10/2023 lúc 18:48

    Mình kg để ý nữa, đa phần lên xe mình mở cửa hút thuốc. Và xe mình để 22° và auto quạt có khi 6 khi 5 khi 3 nếu nhiệt độ ok là quạt xuống 2 (đi xa có người) còn đa phần mình lái 1 mình, ít khi đóng cửa lắm 😁😁😁