Home Diễn đàn VF 8 VF8 bao giờ khắc phục được lỗi ? Trả lời cho: VF8 bao giờ khắc phục được lỗi ?

 • Sơn Trần

  25 VF Points
  Thành viên
  02/11/2023 lúc 22:52

  Ôn, sóc, bực mình chỉ muốn văng tục
  Đó là cảm nhận sau khi từ lux A lên VF8
  Sau gần 30k km thì chỉ cười khi có ai hỏi em nó thế nó.
  Không phải là mình thuần được nó. Tại kẹt tiền phải đi, chứ có tiền đã tiễn em đi mua VF9