Home Diễn đàn VF e34 Update VF34 tháng 11/2023 Trả lời cho: Update VF34 tháng 11/2023

  • Nguyễn Văn Nhân

    5 VF Points
    Thành viên
    03/11/2023 lúc 06:59

    Mình được Vinfast Cần Thơ gọi thông báo, các chi nhánh khác không biết gọi chưa. mình nhận cuộc gọi cách đây khoảng 2 tuần.