Home Diễn đàn VF 8 Lốp xe VF8 bị toát Trả lời cho: Lốp xe VF8 bị toát

  • Chu Huy Tam

    0 VF Points
    Thành viên
    03/11/2023 lúc 10:59

    Chủ xe xác nhận rồi ko va quẹt, đụng chạm, đi đường rộng rãi . Đừng phán thế mất tình cảm. Tôi nhìn cũng ko thấy vết va quẹt/ chém chỗ nào. Khi rơi vào tình cảnh này hư xe đã rất bực mình. Người ngoài ko rõ tình huống đừng phán .