Home Diễn đàn VF 9 Các vấn đề lỗi VF9 bản 8.5.5.1 và đề xuất lỗi Trả lời cho: Các vấn đề lỗi VF9 bản 8.5.5.1 và đề xuất lỗi

  • Vũ Trần Đại

    25 VF Points
    Thành viên
    03/11/2023 lúc 18:57

    lỗi kính trước bên phụ mình cũng bị, tưởng là riêng xe mình ra nhiều người cũng bị.Xe mình còn bị tiếng roler điện ở hàng ghế thứ 3 đóng mở liên tục , nhiều khi muốn ngả ghế nghỉ ngơi mà không thể chịu được. Role điện mà đóng mở như thế thì chẳng mấy thì cháy ,