Home Diễn đàn Tâm sự XE LUX A2.0 THẮNG KÊU RẤT TO Trả lời cho: XE LUX A2.0 THẮNG KÊU RẤT TO

 • Đoàn Đỗ Văn

  75 VF Points
  Thành viên
  06/11/2023 lúc 16:37

  Yêu cầu 3S Vinfast nghiên cứu tìm cách khắc phục xe LUX thắng kêu rất to. Không thể để xe chất lượng mà chuyện lặt vặt lại làm mất hình ảnh của xe.
  Vừa rồi mình có cho 1 người bạn chạy thử. Họ ko chê gì cả. Chỉ chê mỗi cái thắng. Họ nói xe sao thắng kêu như máy cày vậy.
  Vinfast cần phải khắc phục vụ này.