Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Hình ảnh Pin vfe34 bị ô xi hoá zắc cắm Trả lời cho: Hình ảnh Pin vfe34 bị ô xi hoá zắc cắm

  • Kevin Kevin

    40 VF Points
    Thành viên
    06/11/2023 lúc 20:17

    Tôi đã vào xưởng và được tận mắt nhìn thấy các jack cắm vào pin bị hỏng . Sg mùa này thì sắp hết mưa, nhưng vẫn có triều cường. Thi thoảng vẫn bắt gặp vài ông lái xe điện nghênh ngang bơi giữa dòng nước. Thực sự chả biết nói sao luôn 🤣