Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Tại sao siêu thị Aeon lại không có cây sạc Vinfast? Trả lời cho: Tại sao siêu thị Aeon lại không có cây sạc Vinfast?

  • Dũng Nguyễn Tiến

    35 VF Points
    Thành viên
    06/11/2023 lúc 21:57

    Aeon hà đông trước lắp 2 cột trụ gồm 4 súng sạc nhưng đã niêm phong và không cho sạc, chắc sợ sạc chùa nên có trụ điện nhưng không đóng