Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Màn hình VF8 quá sáng khi đi trời tối, mưa phùn gây giảm tầm nhìn cho chủ xe Trả lời cho: Màn hình VF8 quá sáng khi đi trời tối, mưa phùn gây giảm tầm nhìn cho chủ xe

 • Vũ Quốc Bình

  50 VF Points
  Thành viên
  07/11/2023 lúc 09:15

  Công nhận là màn to, lại sáng đi tối rất ảnh hưởng tầm nhìn,

  1 điều đơn giản mà hãng xe không xử lý được