Home Diễn đàn Giao thông – Lái xe Màn hình VF8 quá sáng khi đi trời tối, mưa phùn gây giảm tầm nhìn cho chủ xe Trả lời cho: Màn hình VF8 quá sáng khi đi trời tối, mưa phùn gây giảm tầm nhìn cho chủ xe

  • Mr Giang

    100 VF Points
    Thành viên
    07/11/2023 lúc 09:54

    Trước bản 8.7.9.1 thì tắt tối hẳn được, lên tới 8.7.9.2 thì lại ko chỉnh tối hẳn được. Giờ VF nên làm nút ảo, có thể tắt bật màn hình hẳn, lúc lái xe tối cần HUD là đủ rồi.