Home Diễn đàn Chăm xe – Chơi xe Hình ảnh Pin vfe34 bị ô xi hoá zắc cắm Trả lời cho: Hình ảnh Pin vfe34 bị ô xi hoá zắc cắm

  • Quang Trường Lê

    50 VF Points
    Thành viên
    07/11/2023 lúc 11:46

    Báo chí viết quá thôi chứ cuối tháng 10 chỗ khu Trần Xuân Soạn nếu k mưa thì cũng nhiêu đó, chả có nhiều đâu bác. Mà ngập khi mưa thì quay đầu tìm chỗ khác, chả dại gì đâm đầu vào, thiếu gì đường đi