Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Điều hoà của xe VF5 Plus không chỉnh được công suất toả nhiệt,nguyên nhân do đâu??? Trả lời cho: Điều hoà của xe VF5 Plus không chỉnh được công suất toả nhiệt,nguyên nhân do đâu???

  • Khoa Phan Đình

    50 VF Points
    Thành viên
    07/11/2023 lúc 14:30

    Rất chuẩn, e cũng dính quả khựng 1-2 s khi đang vượt mấy lần, khá là thót tim.