Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Điều hoà của xe VF5 Plus không chỉnh được công suất toả nhiệt,nguyên nhân do đâu??? Trả lời cho: Điều hoà của xe VF5 Plus không chỉnh được công suất toả nhiệt,nguyên nhân do đâu???

  • Lê Thị Kim Nhung Lê

    75 VF Points
    Thành viên
    07/11/2023 lúc 15:16

    cách khắc phục của khách hàng đang đi xe VF5 là bật điều hòa đến lúc lạnh không chịu được thì lại thò tay bấm tắt AC đi.😂😂😆