Home Diễn đàn Hỏi – Đáp Điều hoà của xe VF5 Plus không chỉnh được công suất toả nhiệt,nguyên nhân do đâu??? Trả lời cho: Điều hoà của xe VF5 Plus không chỉnh được công suất toả nhiệt,nguyên nhân do đâu???

  • PHƯỢNG Phượng

    50 VF Points
    Thành viên
    07/11/2023 lúc 16:43

    Bác vượt xe container mà gặp lỗi này ko chỉ thấy nguy hiểm đâu,mà nguy hiểm nó đa vồ vào đợi bác tránh đấy!