Home Diễn đàn Công nghệ ô tô Bất cập bản đồ trên xe VF Trả lời cho: Bất cập bản đồ trên xe VF

  • Trịnh Thái Sơn

    125 VF Points
    Thành viên
    13/11/2023 lúc 15:25

    Mình chỉ mong vinfast tập trung cải thiện hiệu năng xe, còn phần giải trí hay tính năng phụ thì cứ để cổng android auto lo (dùng điện thoại hay android box mượt mà hơn nhiều)